حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
حمایت‎های مرکز صنعت هوایی
در راستای حمایت از صنعت هوایی در حوزه فناوری نانو، این مرکز با توجه به نیاز هر واحد صنعتی، حمایت‌های ذیل را به عمل می‌آورد:
ارائه مشاوره‌های تخصصی رایگان
حمایت بلاعوض مالی برای تحقیق و توسعه (با هدف حل مشکل صنعتی) تا سقف ۵۰ درصد.
ارائه نمونه رایگان جهت حل مشکل صنعتی در مقیاس پایلوت با هدف جلب رضایت متقاضی تا سقف 50 میلیون ریال