تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • مسابقه تحلیل داده‌های نسل جدید توالی‌یابی (NGS)

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
  • فراخوان کسب‌وکارهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
رویدادهای پیش رو
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری